CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QLĐS NGHĨA BÌNH: HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Untitled DocumentGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ; Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp ngành Đường sắt Việt Nam, của UBND hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có đường sắt đi qua, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty bằng tất cả trái tim, khối óc; bằng ý chí nghị lực với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những điều kỳ diệu. Ghi nhận những cống hiến của CBCNV - NLĐ Công ty trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới năm 1996, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QLĐS NGHĨA BÌNH: HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Văn hoá doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hoá được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị, các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp ấy và chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp trong việc theo đuổi và thực hiện các mục đích.
  

Tiết mục văn nghệ tham gia hội diễn của đơn vị Cơ quan công ty

Tại Ngày hôi VHTT lần thứ 31 năm 2011

         

Văn hoá doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hoá được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị, các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp ấy và chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp trong việc theo đuổi và thực hiện các mục đích.

          Văn hoá doanh nghiệp có những đặc trưng cụ thể riêng biệt. Trước hết, văn hoá doanh nghiệp là sản phẩm của những người cùng làm trong một doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu giá trị bền vững. Nó xác lập một hệ thống các giá trị được mọi người làm trong doanh nghiệp chia sẻ, chấp nhận, đề cao và ứng xử theo các giá trị đó. Văn hoá doanh nghiệp còn góp phần tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và được coi là truyền thống của riêng mỗi doanh nghiệp.

          Nhận thức và tầm quan trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, quán triệt các mục tiêu, quan điểm về xây dựng phong trào “CQ – VH – AT”của Ngành và phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” nhiều năm qua Công ty đã xây dựng và tạo ra tiền đề để công ty tiến hành xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo đúng nhận thức và tiêu chí "Văn hóa doanh nghiệp", trong đó đặc biệt là thành quả có được từ các phong trào: xây dựng đơn vị "CQ - VH - AT" hay thực hiện quy định tiêu chuẩn đơn vị đạt chuẩn văn hóa qua phong trào "Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở"...

          Thực tiễn trong nhiều năm qua, Công ty đã thường xuyên quan tâm xây dựng văn hóa và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ CBCNV. Theo đó, công ty tổ chức bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ CBCNVC-LĐ nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tụy, tính kỷ luật trong công tác, phong cách làm việc trong các tập thể lao động theo hướng chính quy văn hóa, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn chạy tàu; xây dựng đơn vị và công ty gắn với việc xây dựng người công nhân đường sắt theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Đoàn kết - Kỷ luật - Cần kiệm - Sáng tạo”… Bên cạnh đó, chủ trương thực hiện phân cấp, giao quyền cho trưởng các đơn vị, tạo cho đội ngũ cán bộ điều hành phát huy năng lực, tham mưu chỉ đạo sản xuất một cách chủ động; gắn việc xây dựng các văn bản quản lý với chế độ kiểm tra thực hiện và chế độ bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, nâng cao ý thức chấp hành quy trình quy phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ… Nhờ vậy, thời gian qua, CBCNV công ty luôn làm việc có kỷ cương nề nếp, có trách nhiệm trong đảm bảo an toàn mọi mặt và chất lượng sản phẩm; phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm, tai nạn tại đường ngang, các điểm sạt lở, trôi cầu, đường do bão lũ gây ra, góp phần giữ vững an toàn chạy tàu liên tục.

          Gắn với quá trình xây dựng văn hóa và đạo đức nghề nghiệp cho CBCNV, Công ty đã chú trọng thực hiện chính quy, văn hóa trong quản lý kinh tế: cải tiến, sửa đổi, bổ sung, chuẩn hóa toàn bộ hệ thống văn bản, chi tiết hóa các quy chế, quy định trong mọi lĩnh vực hoạt động, nhất là quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ, phong cách làm việc của các phòng, các đơn vị; quy định về chế độ kiểm tra, chế độ huấn luyện về an toàn… từ đó đảm bảo phát huy tốt tính chuyên nghiệp, tính công khai dân chủ, công bằng trong toàn bộ hoạt động quản lý, tạo ra những tiền đề quan trọng cho sự phát triển công ty trong từng giai đoạn.

          Không chỉ có vậy, công ty luôn chú trọng triển khai phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại địa phương và xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp. Trong hoạt động tư tưởng, công ty đặc biệt quan tâm tới nâng cao nhận thức cho CBCNV: ngoài việc trang bị đầy đủ phương tiện nghe nhìn, kết nối mạng Internet, công ty còn đảm bảo thông tin thường xuyên về chủ trương, chính sách của Đảng, các nghị quyết TƯ, các bộ luật và luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân – người lao động; các quy định quản lý, quy trình quy phạm, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở… và coi việc triển khai đẩy đủ, kịp thời các văn bản đến người lao động là nội dung quan trọng để đánh giá kết quả thi đua quý, 6 tháng và năm của từng đơn vị trực thuộc. Trong hoạt động văn hóa thể thao, công ty đã quan tâm đầu tư, xây dựng đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể lực, tình cảm, đạo đức và thẩm mỹ cho người lao động; duy trì tổ chức Ngày hội VHTT cấp công ty hàng năm, tạo sân chơi lành mạnh, phát huy nội lực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, SXKD của các đơn vị.

          Để phong trào phát triển bền vững, Công ty chú trọng quy hoạch đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng nơi ở, nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp, sạch đẹp, đảm bảo các tiện ích phục vụ làm việc, nâng dần chất lượng cuộc sống cho người lao động theo hướng “An cư lạc nghiệp”. Cho đến nay, trụ sở làm việc từ công ty đến các đội, các cung cầu đường đều được cải tạo, nâng cấp, trồng nhiều cây xanh che bóng mát, cây ăn quả trong khuôn viên nơi làm việc, nơi ở; 100% các tổ, cung, đội sản xuất đều có vườn hoa, cây cảnh, tạo ra môi trường xanh - sạch - đẹp.

Có thể nói, bền bỉ xây dựng phong trào “CQ - VH - AT”, phong trào "Xây dựng đời sống văn hóa ở cở sở", những nét đặc trưng của văn hóa của doanh nghiệp, Công ty đã và đang được hình thành và tạo dựng.

Hiện nay, Đường sắt Việt Nam đang quan tâm đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại các đơn vị. Chính vì vậy, để tiếp tục phát triển những nét văn hóa Công ty thực sự trở thành “Văn hóa doanh nghiệp”, ngoài việc phát huy tốt các kết quả đạt được của phong trào, cần phải hoàn thiện các tiêu chí xây dựng văn hóa doanh nghiệp, trên cơ sở tiếp tục cải tiến, bổ sung theo chiều sâu của tiêu chí xây dựng “CQ – VH – AT” và các thiết chế “Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”, đồng thời đảm bảo phù hợp các tiêu chí xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Đường sắt Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đặt ra. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyên làm chuyển biến nhận thức thành hành động cụ thể cho CNVC – LĐ toàn Công ty về ý nghĩa, tầm quan trọng việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, đơn vị và công ty./.

 

                                                                              Ban chỉ đạo

                                                                                Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp

Bài viết chuyên đề khác