Quan hệ cổ đông Untitled DocumentGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ; Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp ngành Đường sắt Việt Nam, của UBND hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có đường sắt đi qua, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty bằng tất cả trái tim, khối óc; bằng ý chí nghị lực với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những điều kỳ diệu. Ghi nhận những cống hiến của CBCNV - NLĐ Công ty trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới năm 1996, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 

Quan hệ cổ đông

Thư chúc tết Quý Mão năm 2023

Thư chúc tết Quý Mão 2023 của Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Công ty CPĐS Nghĩa Bình

Nghị quyết V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CPĐS Nghĩa Bình

Nghị quyếtv số 12/NQ-HĐQT, ngày 21/12/2022 của Công ty CPĐS Nghĩa Bình

CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

Thông báo số 83/TB-ĐSNB ngày 31/5/2022; Nghị quyết số 08/NQ-ĐSNB ngày 30/5/2022 về việc chi trả cổ tức năm 2021

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CPĐS NGHĨA BÌNH

Quyết định số 70/QĐ-ĐSNB ngày 20/5/2022 của Công ty CPĐS Nghĩa Bình