Tin tức về công ty Untitled DocumentGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ; Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp ngành Đường sắt Việt Nam, của UBND hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có đường sắt đi qua, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty bằng tất cả trái tim, khối óc; bằng ý chí nghị lực với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những điều kỳ diệu. Ghi nhận những cống hiến của CBCNV - NLĐ Công ty trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới năm 1996, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 

Tin tức về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH VÀ CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC NGHĨA BÌNH TỔ CHỨC KẾT NGHĨA VỚI KHU PHỐ HIỆP HỘI, THỊ TRẦN VÂN CANH, HUYỆN VÂN CANH, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các DN trên địa bàn tỉnh Bình Định ở vùng đồng bằng đã tích cực tổ chức kết nghĩa với các địa phương vùng đồng bào DTTS, qua các hoạt động kết nghĩa đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, từng bước đẩy lùi các phong tục tập quán lạc hậu, bộ mặt nông thôn miền núi ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên một cách rõ rệt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng đồng bào DTTS ổn định và giữ vững.

Quyết định về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Quyết định số 78/QĐ-SXD ngày 04/5/2018 của của Sở xây dựng Bình Định

Thông báo về việc Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông báo số 153/TB-ĐSNB ngày 06/11/2017 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình

Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình (Số 02 Phó Đức Chính, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)