do ray mon duong cong Untitled DocumentGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ; Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp ngành Đường sắt Việt Nam, của UBND hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có đường sắt đi qua, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty bằng tất cả trái tim, khối óc; bằng ý chí nghị lực với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những điều kỳ diệu. Ghi nhận những cống hiến của CBCNV - NLĐ Công ty trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới năm 1996, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 


do ray mon duong cong

do ray mon duong cong.
 - Sau khi kiểm tra sổ nội nghiệp mục đo ray mòn các đường cong trong đợt phúc tra quý III vừa qua, các đơn vị ghi độ mòn ray không phù hợp với độ mòn quy định trong quy trình bảo dưỡng đường sắt, đề nghị các cung trong toàn công ty đo và ghi theo hướng dẫn dưới đây.
Phương pháp đo ray mòn theo quy trình bảo dưỡng đường sắt (quy trình 1982):
- Điều 42 quy trình 1982, biểu 8 “ Mức độ khuyết tật ray”, mục khuyết tật nặng, mục 1 đường chính và đón gửi tàu quy định: Nấm ray bị mòn quá quy định ở biểu 9 “ Mức độ mòn thuộc loại khuyết tật nặng (đơn vị tính là mm) quy định như sau:
        + Độ mòn tính đổi của nấm ray (mòn đứng + nửa độ mòn ngang): 10mm.
        + Độ mòn ngang (mòn cả 2 má): 12mm.
- Giá trị đo được lấy tại 3 vị trí của ray: 1 vị trí giữa ray và 2 vị trí ở gần đầu ray. Lấy trung bình cộng ta được giá trị đo.
* Số đo mòn ngang được đo bằng thước cuộn, từ mép trong đến mép ngoài của mặt lăn. (đo độ mòn ngang của cả nấm ray).

* Số đo mòn đứng được đo bằng thước kẹp.

* Độ mòn là hiệu số: giữa số đo của ray mới với số đo của ray hiện tại.

* Khi độ mòn tính đổi hoặc độ mòn ngang ≥ quy định ở biểu 9, các đơn vị sở tại lập tờ trình báo cáo công ty.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức khác