CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH Untitled DocumentGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ; Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp ngành Đường sắt Việt Nam, của UBND hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có đường sắt đi qua, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty bằng tất cả trái tim, khối óc; bằng ý chí nghị lực với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những điều kỳ diệu. Ghi nhận những cống hiến của CBCNV - NLĐ Công ty trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới năm 1996, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 
 115

Triển khai các Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

 Theo đó, ngày 21/12/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Thông tư số 64/2015/TT-BTNMT, số 65/2015/TT-BTNMT, số 66/2015/TT-BTNMT  số 67/2015/TT-BTNMT ban hành quy định các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường sau:

- QCVN 03-MT:2015-BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất.

- QCVN 08-MT:2015-BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

- QCVN 09-MT:2015-BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

- QCVN 10-MT:2015-BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển.

Các Thông tư nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2016.

Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị có hoạt động liên quan nghiên cứu và triển khai thực hiện theo quy định.

Văn bản các Bộ, Ngành khác