Cụm thi đua số 8 sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 06 tháng đầu năm 2024. Untitled DocumentGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ; Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp ngành Đường sắt Việt Nam, của UBND hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có đường sắt đi qua, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty bằng tất cả trái tim, khối óc; bằng ý chí nghị lực với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những điều kỳ diệu. Ghi nhận những cống hiến của CBCNV - NLĐ Công ty trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới năm 1996, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 


Cụm thi đua số 8 sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 06 tháng đầu năm 2024.

Cụm thi đua số 8 - Khối hạ tầng Đường sắt tổ chức thành công Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024.
      Thực hiện văn bản số 1672/ĐS-VP ngày 11/6/2024 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc Sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 06 tháng đầu năm 2024. Thực hiện Quy định Tổ chức và hoạt động Thi đua, Khen thưởng năm 2024 của Cụm thi đua số 8.

        • Thời gian : 15h00 ngày 29/6/2024 (Thứ Bảy)

• Địa điểm : Số 02 Yersin – Thành phố Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa

                  ( Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh )

• Thành phần: Đại diện Lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn và cán bộ thi đua của các đơn vị trong Cụm.

                             Ban biên tập

 

Tin tức về công ty khác