Ngày 07/5/2024 Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố và cứu nạn trong hoạt động Đường sắt năm 2023 Untitled DocumentGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ; Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp ngành Đường sắt Việt Nam, của UBND hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có đường sắt đi qua, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty bằng tất cả trái tim, khối óc; bằng ý chí nghị lực với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những điều kỳ diệu. Ghi nhận những cống hiến của CBCNV - NLĐ Công ty trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới năm 1996, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 


Ngày 07/5/2024 Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố và cứu nạn trong hoạt động Đường sắt năm 2023

Ngày 07/5/2024 Tổ chức họp giao ban sản xuất tháng 5/2024, triển khai nhiệm vụ SXKD tháng 6/2024 (Trực tuyến qua hệ thống giao ban truyền hình 06 khu vực: Quảng Ngãi, Đức Phổ, Bồng Sơn, Diêu Trì, La Hai – Chí Thạnh và Quy Nhơn).
           Ngày 07/5/2024 Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố và cứu nạn trong hoạt động Đường sắt năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Tổ chức họp giao ban sản xuất tháng 5/2024, triển khai nhiệm vụ SXKD tháng 6/2024 (Trực tuyến qua hệ thống giao ban truyền hình 06 khu vực: Quảng Ngãi, Đức Phổ, Bồng Sơn, Diêu Trì, La Hai – Chí Thạnh và Quy Nhơn).


 

Tin tức về công ty khác