Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023. Phát động phong trào thi đua năm 2024. Untitled DocumentGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ; Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp ngành Đường sắt Việt Nam, của UBND hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có đường sắt đi qua, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty bằng tất cả trái tim, khối óc; bằng ý chí nghị lực với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những điều kỳ diệu. Ghi nhận những cống hiến của CBCNV - NLĐ Công ty trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới năm 1996, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 


Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023. Phát động phong trào thi đua năm 2024.

Công ty CPĐS Nghĩa Bình nhận Bằng khen là đơn vị xuất sắc đẫn đầu phong trào thi đua của Cum, Khối thi đua thuộc tỉnh năm 2023
         Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023. Phát động phong trào thi đua năm 2024.


Đồng chí Lưu Thanh Tùng – Giám đốc Công ty đứng ngoài cùng hàng bên trái
Tin tức về công ty khác