Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2024 diễn ra vào ngày 22/14/2024. Untitled DocumentGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ; Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp ngành Đường sắt Việt Nam, của UBND hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có đường sắt đi qua, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty bằng tất cả trái tim, khối óc; bằng ý chí nghị lực với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những điều kỳ diệu. Ghi nhận những cống hiến của CBCNV - NLĐ Công ty trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới năm 1996, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 


Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2024 diễn ra vào ngày 22/14/2024.

Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2024 diễn ra vào ngày 22/14/2024, tại Hội trường Công ty, số 02 đường Phó Đức Chính, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2024 diễn ra vào ngày 22/14/2024, tại Hội trường Công ty, số 02 đường Phó Đức Chính, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Với sự có mặt của 77/77 đại biểu đại diện cho 533 CBNV-NLĐ trong toàn Công ty đã về dự.  Đến dự và chỉ đạo Hội nghgồm có:
   
- Ông: Mai Thành Phương, UVBCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – UVBTV Đảng ủy,  Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.
    - Bà: Nguyễn Bảo Diễm, UVBTV Công đoàn ĐSVN – Chánh văn phòng Công đoàn ĐSVN.

- Năm 2023 Công ty đạt được một số thành tích nổi bật như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:

Đạt và vượt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận so với kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra.

-         Tổng sản lượng        202,709 tỷ đồng, đạt  102% so với kế hoạch

-         Doanh thu:               188,040 tỷ đồng, đạt 103,8 % so với kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế:  4,026 tỷ đồng, đạt 100,4 % so với kế hoạch.

- Thu nhập bình quân đạt 12.963.000 đ/ng/tháng (tăng 6 % so với năm 2022), đảm bảo 100% NLĐ có việc làm thường xuyên, đời sống CBNV-NLĐ có bước tăng trưởng, yên tâm gắn bó với Công ty.

2. Về công tác an toàn chạy tàu, an ninh trật tự:

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, an ninh trật tự, an toàn GTĐS, an toàn cháy nổ, an toàn các công trình trên tuyến và an toàn lao động.

3. Công tác cán bộ: 

- Trong năm 2023 Công ty đã Điều động bổ nhiệm 01 Trưởng phòng, 01 Đội trưởng, điều chuyển 01 Phó phòng, bổ nhiệm 01 Phó phòng; Giao nhiệm vụ Cung trưởng 2 Cung: Cung QLAT Bình Sơn, Cung DTBT Quảng Ngãi 2 thuộc Đội CĐ Quảng Ngãi; Giao Đội phó phụ trách Đội CĐ Quảng Ngãi kể từ 01/01/2024; Đại hội đồng cổ đông họp bất thường năm 2023 đã miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị (nghỉ chế độ hưu trí) và đã bầu 01 Thành viên HĐQT; Hội đồng quản trị đã thực hiện bổ nhiệm 01 Giám đốc Công ty;

4. Kết quả phong trào thi đua:

- Kết quả thi đua năm 2023 của Công ty:  Ngày 04/10/2023 Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khen tăng đơn vị Đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào “Chính quy-Văn Hóa-An toàn” giai đoạn 2012-2022; Ngày 04/12/2023 UBND tỉnh Bình Định Công nhận Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình đạt tiêu chuẩn “an toàn về ANTT” năm 2023, phân loại phong trào  dân bảo vệ ANTQ loại Xuất sắc; Ngày 02/01/2024 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu thi đua trong TCT ĐSVN.

    - Đối với phong trào thi đua toàn Công ty, đã xét chọn biểu dương 08 đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, 07 đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, 06 tập thể được khen thưởng có thành tích trong phong trào “Chính quy - Văn hóa – An toàn”, 16 tổ thuộc Cung QLAT có thành tích trong công tác ATCT; 10 tập thể đạt giải chuyên đề chống xóc lắc; Xét chọn 33 cá nhân “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và 188 cá nhân “Lao động tiên tiến”. Tổng số tiền khen thưởng cho các đơn vị và cá nhân lên đến 182.400.000 đồng.  

 Một số hình ảnh tiểu biểu của Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2024

Ông Phan Minh Trung, Trưởng phòng TC -  HC điều hành Đại hội 

Ông Lưu Thanh Tùng – Giám đốc Công ty khai mạc Đại hội

Ông Huỳnh Văn Tuấn – Phó gám đốc Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2023, đề ra nhiệm vụ năm 2024

Ông Mai Thành Phương, UVBCH Tổng Liên đoàn LĐVN – UVBTV Đảng ủy Tổng Công ty ĐSVN - Chủ tịch Công đoàn ĐSVN phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ông Trần Thanh Sơn – Chủ tịch Công đoàn Báo cáo thu, chi Quỹ xã hội năm 2023 và Báo cáo giám sát, thực hiện quy chế DCCS

Ông Trần Thế Vinh – Giám đốc TT trình bày tham luận phát triển KDDV nhà hàng

 Ông Lưu Thanh Tùng – Giám đốc Công ty thông qua Nghị quyết Đại hội năm 2024

 

Tin tức về công ty khác