ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Untitled DocumentGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ; Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp ngành Đường sắt Việt Nam, của UBND hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có đường sắt đi qua, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty bằng tất cả trái tim, khối óc; bằng ý chí nghị lực với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những điều kỳ diệu. Ghi nhận những cống hiến của CBCNV - NLĐ Công ty trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới năm 1996, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 


ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 19/8/2022 vừa qua, Đảng bộ Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII qua 05 điểm cầu Truyền hình trực tuyến (Quảng Ngãi, Đức Phổ, Bồng Sơn, Diêu Trì và Cơ quan Công ty) cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty. Triển khai và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Hảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty.
 

Đồng chí Trần Văn Hảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty
phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên trong Công ty được báo cáo viên - Đồng chí  Phan Văn Huệ - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Bình Định truyền đạt các chuyên đề Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới“; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” và một số thông tin quan trọng về tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

  

Đồng chí  Phan Văn Huệ - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Bình Định

 báo cáo tại hội nghị  

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thông qua việc triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ giúp cấp uỷ các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên các chi bộ trong Công ty nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong đơn vị, tổ chức và đội ngũ CBNV-NLĐ; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, đưa văn kiện Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

                                                                                                   BBT

 

Tin tức về công ty khác