Tổ chức kiểm tra đột xuất lực lượng làm công tác an toàn Untitled DocumentGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ; Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp ngành Đường sắt Việt Nam, của UBND hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có đường sắt đi qua, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty bằng tất cả trái tim, khối óc; bằng ý chí nghị lực với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những điều kỳ diệu. Ghi nhận những cống hiến của CBCNV - NLĐ Công ty trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới năm 1996, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 


Tổ chức kiểm tra đột xuất lực lượng làm công tác an toàn

Thực hiện quy trình bảo dưỡng đường sắt, ngày 24/11/2021, Công ty đã tổ chức kiểm tra lực lượng làm công tác an toàn trong công ty.
       Thực hiện quy trình bảo dưỡng đường sắt, ngày 24/11/2021, Công ty đã tổ chức kiểm tra lực lượng làm công tác an toàn tại các điểm gác chắn đường ngang: Km 1088+611, km 1076+450, km 1070+500, km 1032+480, km 1017+565, km 1003+200, km 970+830, 949+300, km 927+370, km 906+850; kiểm tra tuần đường Ban II Cung quản lý an toàn Bình Sơn và Tam Quan; kiểm tra Tổ tuần thủ cầu Trường Xuân km 926+648. Tại thời điểm kiểm tra các lực lượng gác chắn, tuần thủ lên ban thực hiện đúng qui định, lực lượng tuần đường đi đúng hành trình.    


  
      Để đảm bảo ATGTĐS và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Đoàn kiểm tra yêu cầu thực hiện tốt nội dung: Thực hiện đúng quy định khi lên, xuống ban; thực hiện đầy đủ công tác an toàn vệ sinh lao động, thường xuyên kiểm tra đảm bảo các dụng cụ, thiết bị luôn sạch sẽ, hoạt động bình thường; thực hiện công tác duy tu nhỏ và vệ sinh môi trường; thực hiện đầy đủ công tác PCCC&CNCH; thực hiện nghiêm túc Công điện số 65/CĐ-ĐSNB ngày 08/11/2021 của Giám đốc công ty, về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, ổn định sản xuất kinh doanh./.  

   Nguyễn Thanh Hải

Tin tức về công ty khác