Hỗ trợ đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Untitled DocumentGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ; Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp ngành Đường sắt Việt Nam, của UBND hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có đường sắt đi qua, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty bằng tất cả trái tim, khối óc; bằng ý chí nghị lực với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những điều kỳ diệu. Ghi nhận những cống hiến của CBCNV - NLĐ Công ty trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới năm 1996, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 


Hỗ trợ đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư đã gây ra những tác động lớn đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của CBCNV-NLĐ. Cùng với nỗ lực phòng chống dịch, Lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN, Công đoàn ĐSVN nói chung và Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Công đoàn công ty nói riêng cũng đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, hỗ trợ CBCNV-NLĐ Công ty.

 

Nhằm chia sẻ những khó khăn của người lao động, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; Ngày 24/9/2021 vừa qua, được sự ủy quyền của Công đoàn Đường sắt Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình - đã trao 30 suất quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động Công ty bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 với tổng số tiền là 15 triệu đồng./.

 

                                                             TTS

Tin tức về công ty khác