CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH VÀ CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC NGHĨA BÌNH TỔ CHỨC KẾT NGHĨA VỚI KHU PHỐ HIỆP HỘI, THỊ TRẦN VÂN CANH, HUYỆN VÂN CANH, TỈNH BÌNH ĐỊNH Untitled DocumentGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ; Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp ngành Đường sắt Việt Nam, của UBND hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có đường sắt đi qua, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty bằng tất cả trái tim, khối óc; bằng ý chí nghị lực với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những điều kỳ diệu. Ghi nhận những cống hiến của CBCNV - NLĐ Công ty trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới năm 1996, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH VÀ CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC NGHĨA BÌNH TỔ CHỨC KẾT NGHĨA VỚI KHU PHỐ HIỆP HỘI, THỊ TRẦN VÂN CANH, HUYỆN VÂN CANH, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các DN trên địa bàn tỉnh Bình Định ở vùng đồng bằng đã tích cực tổ chức kết nghĩa với các địa phương vùng đồng bào DTTS, qua các hoạt động kết nghĩa đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, từng bước đẩy lùi các phong tục tập quán lạc hậu, bộ mặt nông thôn miền núi ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên một cách rõ rệt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng đồng bào DTTS ổn định và giữ vững.
          Thực hiện Công văn số 378/UBND-TH ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc  giới thiệu và phân công các cơ quan, đơn vị, vùng đồng bằng kết nghĩa với các thôn, làng vùng dân tộc thiểu số; Ngày 12/7/2019 vừa qua, Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình và Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình đã phối hợp tổ chức Lễ kết nghĩa với khu phố Hiệp Hội, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.
 
 

 (Tổ chức ký cam kết các nội dung thực hiện kết nghĩa)
 

        Tại Buổi lễ kết nghĩa, Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình và Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình cùng với khu phố Hiệp Hội, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đã phối hợp tổ chức ký cam kết thực hiện các chương trình hoạt động. Đồng thời, các đơn vị và địa phương đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cũng tại buổi lễ này, Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình và Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình đã tổ chức tặng 101 xuất quà (mỗi xuất trị giá 200.000đồng) cho các hộ nghèo và gia đình chính sách tại khu phố Hiệp Hội, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.
 
 

 (Tổ chức tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại lễ kết nghĩa)
 
 
        Nhìn chung tình hình phát triển KT-XH ở các địa phương vùng đồng bào DTTS còn chậm, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân còn thấp và nhiều khó khăn so với vùng khác. Do đó, hoạt động kết nghĩa của các cơ quan, đơn vị, DN nhằm giúp các thôn, làng đồng bào DTTS phát triển KT-XH bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đảm bảo an ninh - quốc phòng; hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả, tăng cường khối đoàn kết dân tộc, tạo niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; đảm bảo thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững và hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch của tỉnh./.
                                                                                                                                     
                                                                                                                                       T.X.T
Tin tức về công ty khác