cach tinh vmax, h sieu cao Untitled DocumentGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ; Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp ngành Đường sắt Việt Nam, của UBND hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có đường sắt đi qua, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty bằng tất cả trái tim, khối óc; bằng ý chí nghị lực với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những điều kỳ diệu. Ghi nhận những cống hiến của CBCNV - NLĐ Công ty trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới năm 1996, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 


cach tinh vmax, h sieu cao

Cách tính vận tốc tối đa và siêu cao trên các đường cong
 - Căn cứ Quy phạm KTKTĐS Việt Nam hiện hành.

        - Xét các văn bản giải trình về việc vận dụng hệ số gia tốc ly tâm không cân bằng trong công thức tính siêu cao đường cong;

        - Qua kết quả việc thử nghiệm cho một số đường cong tại XN QLĐS Hà Ninh thuộc phạm vi XN Liên hợp 1 từ ngày 15-6-1998 đến nay;

        - Sau khi đã báo cáo Bộ GTVT tại văn bản 156/ĐS – CSHT ngày 15-6-1997 của Liên hiệp ĐSVN;

        - Để phục vụ kịp thời cho việc thực hiện phương án chạy tàu khách 32h tuyến ĐSTN của Liên hiệp ĐSVN;

        - Theo đề nghị của ông Trưởng ban QL HTCS Liên hiệp ĐSVN.

                                                              NAY QUY ĐỊNH

          1- Tạm thời cho phép vận dụng gia tốc ly tâm không cân bằng a = 0,5m/sec2 để tính siêu cao và tốc độ kỹ thuật trong các đường cong trên các tuyến đường sắt, trong khi chờ ban hành Quy phạm sửa đổi.

          2- Tất cả các đường cong trong khu vực chưa qua SCTX, SCV hoặc SCL kể từ ngày ban hành quy định này khi tiến hành sửa chữa tới, được vận dụng để đặt siêu cao và quy định tốc độ kỹ thuật lớn nhất cho phép qua đường cong. Những đường cong đã qua sửa chữa năm nay được tiếp tục duy trì siêu cao đã đặt cho đến kỳ sửa chữa sau.

          3- Tương ứng với a = 0,5m/sec2 và với siêu cao tối đa h­max =95mm ( đ/v đường khổ 1000); hmax =125mm ( đ/v đường khổ 1435) hiện đang vận dụng thì:

          - Tốc độ kỹ thuật cho phép trong đường cong vận dụng cho cả hai loại khổ đường được xác định theo công thức:

                                              

          - Siêu cao trong đường cong cho khổ đường 1000mm tính theo công thức:

                                                

          - Siêu cao trong đường cong cho khổ đường 1435mm tính theo công thức:

                                                

           4- Căn cứ quy định này, các Xí nghiệp Liên hợp 1, 2, 3; các Phân ban CSHT khu vực 1, 2, 3; các Xí nghiệp xây lắp thi công sửa chữa cầu đường các tuyến đường sắt; các Xí nghiệp QLĐS toàn ngành nghiên cứu thực hiện và phổ biến đến các chức danh liên quan nghiêm túc thực hiện.

          Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tin tức khác