quy dinh vuot sieu cao 364 Untitled DocumentGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ; Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp ngành Đường sắt Việt Nam, của UBND hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có đường sắt đi qua, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty bằng tất cả trái tim, khối óc; bằng ý chí nghị lực với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những điều kỳ diệu. Ghi nhận những cống hiến của CBCNV - NLĐ Công ty trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới năm 1996, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 


quy dinh vuot sieu cao 364

Quy định vuốt siêu cao 364.

Tiếp theo QĐ số 752/HTCS ngày 17-12-1998 của TGĐ Liên hiệp ĐSVN cho phép tạm thời vận dụng gia tốc ly tâm không cân bằng a = 0,5m/sec2 để tính siêu cao và tốc độ kỹ thuật trong các đường cong trên các tuyến đường sắt;

Trong khi chờ ban hành Quy trình BDĐS sửa đổi, Liên hiệp ĐSVN hướng dẫn một số trường hợp vuốt siêu cao như sau ( hiệu chỉnh một số nội dung điều 32 QT BDĐS hiện hành):

Nguyên tắc chung: Siêu cao vuốt giảm dần với độ vuốt 1%o, bắt đầu từ điểm TĐ, TC trở ra, trên suốt chiều dài đường cong nối. Đoạn đường cong tròn có siêu cao không đổi và đoạn thẳng xen giữa hai đường cong không có siêu cao phải có chiều dài tối thiểu 15m.

Trường hợp khó khăn: Đường cong nối ngắn, không đủ vuốt 1%o, hoặc không có đường cong nối; đường cong tròn không còn đủ 15m siêu cao không đổi, đoạn thẳng giữa hai đường cong không còn đủ 15m không có siêu cao sẽ được vận dụng các biện pháp sau đây:

          a- Được phép vuốt vào đường cong tròn, nhưng siêu cao tại TĐ, TC không thiếu so với siêu cao thiết kế quá:                                      
                                                     8mm (khi tốc độ trên 60km/h)

                                                    10mm (khi tốc độ trên 30km/h đến 60km/h)

                                                    12mm (khi tốc độ từ 30km/h trở xuống).

          b- Được thực hiện độ vuốt siêu cao trên 1%o khi:

                   - Tốc độ trên 40km/h được thực hiện độ vuốt không quá 2%o.

                   - Tốc độ trên 30km/h đến 40km/h được thực hiện độ vuốt không quá 2.5%o.

                   - Tốc độ từ 30km/h trở xuống được thực hiện với độ vuốt không quá 3%o.

          c- Được vuốt siêu cao ra đường thẳng với điều kiện siêu cao tại , NC từ 20mm trở xuống.

          d- Cho phép để đoạn thẳng không có siêu cao hoặc đường cong tròn có siêu cao không đổi xuống giới hạn không nhỏ hơn 12m.

          Các trường hợp khó khăn phải vận dụng các quy định theo các mục “a,b, c, d” trên đây, Xí nghiệp QLĐS phải có lịch kiểm tra cụ thể gửi các cung đường quản lý bắt buộc kiểm tra ít nhất 3 lần trong một tháng và phải sửa chữa ngay khi có sai số vượt quy định.

            Khi vận dụng các biện pháp trên đây vẫn không giải quyết được, Xí nghiệp QLĐS phải báo cáo về Liên hiệp ĐSVN qua Ban HTCS để xem xét giải quyết.
Tin tức khác