Thông tin các đơn vị Untitled DocumentGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ; Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp ngành Đường sắt Việt Nam, của UBND hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có đường sắt đi qua, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty bằng tất cả trái tim, khối óc; bằng ý chí nghị lực với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những điều kỳ diệu. Ghi nhận những cống hiến của CBCNV - NLĐ Công ty trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới năm 1996, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 

Thông tin các đơn vị

HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA của Đội Cầu đường Diêu Trì, chào mừng các ngày lế lớn năm 2019

Chào mừng Kỷ niệm 44 năm chiến thắng 30/4; 133 năm Quốc tế lao động 01/5; 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019; Đội Cầu đường Diêu Trì phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất và thể dục, thể thao thiết thực