Thông tin các đơn vị Untitled DocumentGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ; Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp ngành Đường sắt Việt Nam, của UBND hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có đường sắt đi qua, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty bằng tất cả trái tim, khối óc; bằng ý chí nghị lực với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những điều kỳ diệu. Ghi nhận những cống hiến của CBCNV - NLĐ Công ty trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới năm 1996, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 

Thông tin các đơn vị

ĐỘI CĐ DIÊU TRÌ: Tổ chức các hoạt động Mừng Đảng, Mừng xuân, Chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -:- 03/02/2020) và Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

Tập thể CBCNV Đội Cầu đường Diêu Trì phát huy những thành tích đạt được trong năm 2019; phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý I/2020 với tinh thần “Quyết liệt – Đổi mới – An toàn – Phát triển – Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” trên mọi cương vị công tác.