Thực hiện tốt kế hoạch kết nghĩa với đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 (lần 2) Untitled DocumentGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ; Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp ngành Đường sắt Việt Nam, của UBND hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có đường sắt đi qua, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty bằng tất cả trái tim, khối óc; bằng ý chí nghị lực với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những điều kỳ diệu. Ghi nhận những cống hiến của CBCNV - NLĐ Công ty trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới năm 1996, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 


Thực hiện tốt kế hoạch kết nghĩa với đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 (lần 2)

Công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với các buôn của đồng bào dân tộc thiểu số là một cách làm hay trong công tác dân vận, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở.
 

        Ngày 17/11/2020 vừa qua, tại buổi lễ “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” khu phố Hiệp Hội, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định; Công ty CPĐS Nghĩa Bình và Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch số 904/KH-CDTNB-ĐSNB ngày 12/11/2020 về thực hiện hoạt động kết nghĩa lần 2 giữa Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình và Công ty CPĐS Nghĩa Bình với khu phố Hiệp Hội, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định năm 2020.


 

 

Cũng tại buổi lễ này, hai đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ Xã hội chủ nghĩa; vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng thi đua thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng làng văn hóa”, “Xây dựng khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, phong trào “3 không về An ninh trật tự ở tuyến núi”. Nắm bắt và kịp thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để hỗ trợ tinh thần, vật chất, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.


             Song song đó, hai đơn vị còn làm tốt hoạt động an sinh xã hội, đã vận động ủng hộ quần áo, sách vở và kính phí trao tặng các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Công ty CPĐS Nghĩa Bình và Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình tiếp tục chú trọng, tổ chức công tác kết nghĩa với đồng bào dân tộc thiểu số khu phố Hiệp Hội đi vào chiều sâu. Theo đó, công tác kết nghĩa cần được đổi mới nội dung, chương trình kết nghĩa cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội hiện nay./.

                                                                                                             BBT

Tin tức về công ty khác