Hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019”: Chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa Untitled DocumentGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ; Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp ngành Đường sắt Việt Nam, của UBND hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có đường sắt đi qua, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty bằng tất cả trái tim, khối óc; bằng ý chí nghị lực với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những điều kỳ diệu. Ghi nhận những cống hiến của CBCNV - NLĐ Công ty trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới năm 1996, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 


Hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019”: Chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa

Tại Việt Nam theo số liệu thống kê, trung bình mỗi ngày thải ra môi trường khoảng 2.500 tấn rác thải nhựa. Việt Nam đang đứng thứ 17 trong số 109 quốc gia có mức độ ô nhiễm rác thải nhựa lớn nhất trên thế giới. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia có lượng rác thải nhựa ra đại dương nhiều nhất thế giới.
        Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (tuần thứ ba tháng 9 hằng năm) năm 2019, được Liên hợp quốc tập trung vào vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa bằng việc khuyến khích tất cả các quốc gia và địa phương cùng nhau hành động chống ô nhiễm rác thải nhựa.
Hưởng ứng Chiến dịch, Việt Nam đã lựa chọn chủ đề là “Hành động địa phương, tác động toàn cầu”, trong đó tập trung chống ô nhiễm rác thải nhựa. Đây là nội dung thiết thực, cấp bách trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đang nỗ lực để loại bỏ ô nhiễm do rác thải nhựa, đồng thời kêu gọi toàn hệ thống chính trị, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và đồng bào cả nước cùng chung tay, đồng lòng, quyết tâm hành động và thực hiện mục tiêu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đó là đến năm 2021.
 
 
 
                        (Ảnh: Thực hiện sử dụng chai lọ thủy tinh thay cho chai lọ, bì nhựa dùng một lần tại Công ty)
 
         Thực hiện Công văn số 1532/ĐS-QTCN ngày 24/5/2019 của Tổng công ty ĐSVN về việc giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa, vừa qua, Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình đã triển khai tổ chức các hoạt động thiết thực như: Quán triệt, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển đảo Việt Nam, Nghị quyết BCH Trung ương lần thứ 8 (khóa XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải nhựa, túi ni-lông đối với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe con người; xây dựng các giải pháp hữu hiệu nhằm giảm tiêu thụ, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa đến toàn thể CBNV-NLĐ trong toàn công ty; Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở làm việc, Trang tin điện tử của Công ty; ra quân làm vệ sinh môi trường, thực hiện sử dụng chai lọ thủy tinh thay cho chai lọ, bì nhựa dùng một lần tại 100% đơn vị trong toàn công ty...
Những hoạt động trên của CBNV-NLĐ trong công ty nhằm góp phần nhỏ làm thay đổi thói quen của người tiêu dùng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe con người, chung tay cùng cộng đồng ngăn chặn hiểm họa ô nhiễm rác thải nhựa./.
                                                                                                                                                    T.X.T
Tin tức về công ty khác