CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII Untitled DocumentGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ; Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp ngành Đường sắt Việt Nam, của UBND hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có đường sắt đi qua, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty bằng tất cả trái tim, khối óc; bằng ý chí nghị lực với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những điều kỳ diệu. Ghi nhận những cống hiến của CBCNV - NLĐ Công ty trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới năm 1996, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII

Ngày 16/8/2016 Đảng ủy Công ty cổ phần đường sắt Nghĩa Bình tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đảng ủy Công ty cổ phần đường sắt Nghĩa Bình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, qua giao ban truyền hình cho 181 cán bộ, đảng viên toàn Công ty;
      Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Chính trị Hướng dẫn số 03-HD/ĐU ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Đảng ủy TCT ĐSVN về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. 
 

 
       Ngày 16/8/2016 Đảng ủy Công ty cổ phần đường sắt Nghĩa Bình tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đảng ủy Công ty cổ phần đường sắt Nghĩa Bình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, qua giao ban truyền hình cho 181 cán bộ, đảng viên toàn Công ty;
        Ngày 17 và 18/8/ 2016 đồng chí Nguyễn Thái Linh Bí thư Đảng ủy –Chủ tịch HĐQT công ty,  tiếp tục triển khai Nghị quyết đến 100% CNVCLĐ trong toàn công ty qua truyền hình trực tuyến ở 5 khu vực Quảng Ngãi, Đức Phổ, Bồng Sơn, Diêu Trì và Quy Nhơn;
       Qua triển khai học tập nghị quyết, đã giúp cho CB đảng viên CNVC toàn công ty nắm được các nội dung cơ bản, nhiều điểm mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng; Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 5 năm 2011-2015, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế 5 năm 2016-2021 và một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay…
      Kết thúc đợt học tập Nghị quyết, đồng chí Nguyễn Thái Linh Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐQT công ty yêu cầu các tổ chức Đảng, Chuyên môn, Công đoàn, Đoàn TN công ty, các đơn vị căn cứ tình hình cụ thể để xây dựng chương trình hành động của đơn vị, tổ chức mình; đồng thời toàn thể cán bộ đảng viên CNVCLĐ nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo đưa tinh thần Nghị quyết Đại hội vào hoạt động thực tiễn cuộc sống của từng cá nhân, góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển, đời sống CBCNV được nâng lên, giữ vững đoàn kết nhất trí nội bộ, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch hoặc nhận thức sai lệch./.
 
                                                                                                                                  Thanh Sơn
Tin tức về công ty khác