ĐSVN tăng cường đảm bảo TTATGTĐS dịp Lễ 2/9 và khai giảng năm học mới Untitled DocumentGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ; Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp ngành Đường sắt Việt Nam, của UBND hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có đường sắt đi qua, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty bằng tất cả trái tim, khối óc; bằng ý chí nghị lực với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những điều kỳ diệu. Ghi nhận những cống hiến của CBCNV - NLĐ Công ty trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới năm 1996, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 


ĐSVN tăng cường đảm bảo TTATGTĐS dịp Lễ 2/9 và khai giảng năm học mới

Thực hiện Công điện số 1038/CĐ-TTg ngày 13/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 8999/BGTVT-ATGT ngày 15/8/2018 của Bộ GTVT về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo TTATGT trong dịp Lễ 2/9 và khai giảng năm học mới 2018 - 2019, vừa qua, Tổng công ty ĐSVN đã ban hành Công điện yêu cầu Thủ trưởng các Ban, các đơn vị tập trung triển khai có hiệu quả các nhóm giải pháp trọng tâm liên quan đến ANTT, ATGTĐS.
 

   Cụ thể, từ Tổng công ty đến các đơn vị cơ sở phải xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác kiểm tra, phúc tra, giám sát, trong đó chú trọng kiểm tra đột xuất việc tuân thủ các quy trình, quy định... về đảm bảo ATGTĐS đối với các chức danh trực tiếp làm công tác chạy tàu; kịp thời đôn đốc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương, các đơn vị ĐS trong khu vực thực hiện kế hoạch bảo vệ ANTT, PCCN, an toàn hành khách, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên tàu dưới ga; không để xảy ra mất an toàn trong cơ quan, đơn vị trong dịp nghỉ Lễ. Lãnh đạo các đơn vị, bộ phận thực hiện tốt công tác thường trực nhiệm sở chỉ đạo sản xuất và phục vụ sản xuất; duy trì bộ phận ứng trực, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, thiết bị, nhân lực để sẵn sàng ứng cứu, khôi phục GTVTĐS nhanh nhất khi có sự cố, tai nạn GTĐS xảy ra.

   Các Chi nhánh Khai thác ĐS phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm công tác liên hiệp lao động khu ga; kiểm tra, rà soát và bổ cứu kịp thời trang thiết bị phục vụ chạy tàu, phục vụ hành khách...

   Các Chi nhánh Đầu máy tăng cường công tác kiểm tra chất lượng chỉnh bị đầu máy, đảm bảo số lượng, chất lượng khi đưa ra vận dụng, giảm thiểu sự cố gây chậm tàu. Cùng với đó, các Công ty CPVT cần nâng cao chất lượng công tác  sửa chữa định kỳ phương tiện vận tải. Tăng cường công tác khám chữa, chỉnh bị phương tiện đảm bảo chất lượng kỹ thuật vận dụng...

   Các Công ty bảo trì kết cấu hạ tầng ĐS kiểm tra, khắc phục kịp thời các điểm xấu, mất an toàn; rà soát để sửa chữa, bổ sung biển báo, phát quang tầm nhìn tại các đường ngang; kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhân viên gác chắn chấp hành nghiêm quy trình, quy phạm... Phối hợp với Đoàn TNĐS tổ chức cảnh giới đảm bảo ATGT tại các giao cắt có nguy cơ xảy ra tai nạn cao... Đặc biệt, tiếp tục chủ động phối hợp với các địa phương thực hiện các nội dung “Quy chế phối hợp”; phối hợp với lực lượng chức năng địa phương đảm bảo ATGTĐS tại các giao cắt; điều tiết chống ùn tắc giao thông tại các đường ngang, cầu chung; ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm HLATGTĐS...

                                                                       Theo ĐSVN

Tin về ngành đường sắt khác