Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018 Untitled DocumentGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ; Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp ngành Đường sắt Việt Nam, của UBND hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có đường sắt đi qua, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty bằng tất cả trái tim, khối óc; bằng ý chí nghị lực với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những điều kỳ diệu. Ghi nhận những cống hiến của CBCNV - NLĐ Công ty trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới năm 1996, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 


Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018

Thực hiện Hướng dẫn số 45/HD-CĐĐS ngày 16/3/2018 của Công đoàn ĐSVN và Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 01/02/2018 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình; Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình ban hành Hướng dẫn số 19/HD-CĐCT ngày 27/3/2018 Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của CB-ĐV trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Cụ thể:
 
Tin tức về công ty khác