CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÁNG CÔNG NHÂN 2018 Untitled DocumentGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ; Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp ngành Đường sắt Việt Nam, của UBND hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có đường sắt đi qua, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty bằng tất cả trái tim, khối óc; bằng ý chí nghị lực với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những điều kỳ diệu. Ghi nhận những cống hiến của CBCNV - NLĐ Công ty trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới năm 1996, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 


CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÁNG CÔNG NHÂN 2018

Năm 2018 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng đối với giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam: Kỷ niệm 110 năm ngày sinh lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (2.2.1908 - 2.2.2018); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Nước Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2018); Đại hội XII CĐ Việt Nam. Đây cũng là năm thứ hai tổ chức Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) theo Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12.1.2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tháng hành động hằng năm. Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-CĐĐS ngày 19/3/2018 của Công đoàn Đường sắt Việt Nam; Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018; Cụ thể:
 


Tin tức về công ty khác