CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN CƠ QUAN: TỔ CHỨC CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC CÔNG ĐOÀN Untitled DocumentGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ; Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp ngành Đường sắt Việt Nam, của UBND hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có đường sắt đi qua, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty bằng tất cả trái tim, khối óc; bằng ý chí nghị lực với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những điều kỳ diệu. Ghi nhận những cống hiến của CBCNV - NLĐ Công ty trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới năm 1996, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 


CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN CƠ QUAN: TỔ CHỨC CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC CÔNG ĐOÀN

Ngày 9/12/2017 Công đoàn Cơ quan đã ra quân với số lượng 40/47 đoàn viên thực hiện phần việc công đoàn 2017 là bảo dưỡng thường xuyên đường số 2 ga Bình Định.
 
     Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn bộ phận cơ quan năm 2017 về tham gia đảm nhận công trình phần việc Công đoàn; góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời tạo thêm nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động. 
      Ngày 9/12/2017 Công đoàn Cơ quan đã ra quân với số lượng 40/47 đoàn viên thực hiện phần việc công đoàn 2017 là bảo dưỡng thường xuyên đường số 2 ga Bình Định.
 

 
     Tại công trình, Công đoàn bộ phận cơ quan đã tổ chức lễ kết nạp cho 02 đoàn viên công đoàn mới là Nguyễn Thái Sơn – Tổ CĐ Kế hoạch Tài Chính và Phan Thanh Tuấn – Tổ CĐ Kỹ thuật An toàn.
 


 
Đây cũng là dịp sinh hoạt thể hiện tình đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ chung. Trong buổi lao đông các đoàn viên đã thực hiện tốt công việc của mình và hoàn thành phần việc đã đảm nhận.

                                                                                                                  Công đoàn BP Cơ quan
 
Thông tin các đơn vị khác