PHONG TRÀO THI ĐUA ĐỘI CẦU ĐƯỜNG DIÊU TRÌ: Chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách Mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2/9, chào mừng 41 năm ngày thành lập Công ty 01/10,... Untitled DocumentGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ; Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp ngành Đường sắt Việt Nam, của UBND hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có đường sắt đi qua, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty bằng tất cả trái tim, khối óc; bằng ý chí nghị lực với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những điều kỳ diệu. Ghi nhận những cống hiến của CBCNV - NLĐ Công ty trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới năm 1996, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 


PHONG TRÀO THI ĐUA ĐỘI CẦU ĐƯỜNG DIÊU TRÌ: Chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách Mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2/9, chào mừng 41 năm ngày thành lập Công ty 01/10,...

Vừa qua, được sự đồng ý chỉ đạo thống nhất của Đảng ủy Công ty; Đảng ủy Bộ phận đã chỉ đạo 04 Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, thời gian từ ngày 09/8/2017 -:- 12/8/2017.
 
Hòa chung không khí thi đua của cả nước; Tập thể CBCNV Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách Mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2/9, chào mừng 41 năm ngày thành lập Công ty 01/10 và những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước;
Thực hiện Điều 24 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII và Hướng dẫn số 07- HD/ĐU, ngày 08/3/2017 của Đảng ủy Công ty Cổ phàn Đường sắt Nghĩa Bình, V/v Hướng dẫn Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020;
 Được sự đồng ý chỉ đạo thống nhất của Đảng ủy Công ty; Đảng ủy Bộ phận đã chỉ đạo 04 Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, thời gian từ ngày 09/8/2017 -:- 12/8/2017.

 
Đại hội các Chi bộ được tổ chức trong 01 ngày; Nội dung kiểm điểm đánh giá khái quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp công tác của nhiệm kỳ 2017 – 2020; Đại hội bầu Cấp ủy nhiệm kỳ mới gồm những đồng chí có phẩm chất, năng lực, uy tín, có khả năng lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội;  
Chào mừng Kỷ niệm các ngày Lễ nói trên và chào mừng Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đảng bộ Bộ phận đã chỉ đạo chuyên môn và các đoàn thể phát động phong trào thi đua cụ thể, thiết thực làm các công trình như sau: 
- Đảng bộ Bộ phận: Làm công trình bảo quản cầu thép BDTX quý III-2017;
- Chuyên môn phối hợp với Công đoàn BP, Chi đoàn TN: 
+ Phát động phong trào thi đua tổ chức kiểm tra và chữa xấu cầu đường đảm bảo ATCT, chuẩn bị máy EM 120 kiểm tra quý 3-2017, chuẩn bị phúc tra quý 3-2017;
+ Thi công công trinh duy tu tập trung thay ray P50, L= 25,0m, TVBT DUL TN1 từ Km 1065+100-;- 1067+450 đảm bảo KL, chất lượng, tiến độ, ATCT;
 
 


 
+ Tổ chức Hội thao đơn vị năm 2017;

 

 
- Công đoàn Bộ phận: Làm công trình BDTX đường ga số 80, 81 khu tam giác (đầu máy) ga Diêu Trì;
- Chi đoàn Thanh niên: Làm công trình gia cố ta luy nền đường xếp rọ đá hộc Km 1092+880.      
                                                                                     
                                                                                                           ĐẢNG BỘ BP ĐỘI CĐ DIÊU TRÌ
 
Thông tin các đơn vị khác