Tổ chức thành công lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công đoàn các đơn vị Đường sắt khu vực Quảng Ngãi-Nghĩa Bình-Phú Khánh-Thuận Hải năm 2017. Untitled DocumentGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ; Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp ngành Đường sắt Việt Nam, của UBND hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có đường sắt đi qua, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty bằng tất cả trái tim, khối óc; bằng ý chí nghị lực với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những điều kỳ diệu. Ghi nhận những cống hiến của CBCNV - NLĐ Công ty trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới năm 1996, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 


Tổ chức thành công lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công đoàn các đơn vị Đường sắt khu vực Quảng Ngãi-Nghĩa Bình-Phú Khánh-Thuận Hải năm 2017.

Từ ngày 8 và 11/8, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã phối hợp với Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công đoàn các đơn vị Đường sắt khu vực Quảng Ngãi-Nghĩa Bình-Phú Khánh-Thuận Hải năm 2017. Đồng chí Mai Thành Phương - Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đến dự và trực tiếp truyền đạt một số nội dung của lớp bồi dưỡng.
 
     Tham gia lớp bồi dưỡng có tổng số 78 học viên là ủy viên Ban Chấp hành, và cán bộ Công đoàn từ tổ phó trở lên của 9 đơn vị khu vực thuộc Công đoàn Đường sắt Việt Nam.(Lễ khai mạc lớp tập huấn)
 
 
 

Lớp học đã được nghe các báo cáo viên của Công đoàn Đường sắt Việt Nam giới thiệu các chuyên đề: Tổ chức công đoàn Việt Nam; hoạt động của công đoàn cơ sở; về hoạt động ở tổ công đoàn; về hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể và một số nội dung cơ bản của người cán bộ Công đoàn. Từ kinh nghiệm thực tế công tác công đoàn và kinh nghiệm giảng bài tại các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ; với phương châm lấy người học làm trung tâm - đối thoại cởi mở với học viên; giới thiệu trực quan thông qua những slide sinh động, có nhiều dẫn chứng thực tế từ những họat động công đoàn trong ngành đã truyền cảm hứng sâu sắc đến người nghe một cách tập trung và hiệu quả.


(Đại biểu ban, ngành tham dự khai mạc lớp tập huấn)

 
(Quang cảnh lớp tập huấn)


(Lễ tổng kết lớp tập huấn)

      Thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn đã giúp cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở nắm vững được những nội dung và kiến thức cơ bản của Điều lệ và hoạt động của công đoàn cơ sở; về hoạt động ở tổ công đoàn; về hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể và một số nội dung cơ bản của người cán bộ Công đoàn. Với những nội dung tiếp thu từ những lớp học này đã góp phần để cán bộ công đoàn có thêm kiến thức, hiểu rõ thêm vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và người cán bộ công đoàn hiện nay; nâng cao khả năng họat động của mỗi người; làm phong phú các họat động công đoàn.Bằng những kiến thức đã được bồi dưỡng, từ đó về đơn vị công tác áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao./.

                                                                        Hồ Minh An

Tin tức về công ty khác