Triển khai Tháng Công nhân- Tháng ATVSLĐ thiết thực, hiệu quả Untitled DocumentGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ; Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp ngành Đường sắt Việt Nam, của UBND hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có đường sắt đi qua, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty bằng tất cả trái tim, khối óc; bằng ý chí nghị lực với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những điều kỳ diệu. Ghi nhận những cống hiến của CBCNV - NLĐ Công ty trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới năm 1996, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 


Triển khai Tháng Công nhân- Tháng ATVSLĐ thiết thực, hiệu quả

Trong 2 ngày 28/4 và ngày 09/5/2017 Công đoàn Công ty Cổ phần đường sắt Nghĩa Bình đã phối hợp cùng chuyên môn tổ chức phát động ra quân hưởng ứng Chương trình hành động Tháng công nhân và Tháng ATVSLĐ; với phương châm hành động để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” và “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp” tại các đơn vị Đội QLXD cầu đường Đức Phổ, Bồng Sơn, thuộc Công ty Cổ phần ĐS Nghĩa Bình.
    Thực hiện công văn liên tịch số 791/LT-ĐS ngày 28/3/2017 của Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam về việc tổ chức thực hiện Tháng Công nhân và Tháng an toàn, vệ sinh lao động năm 2017; Công văn số 26-ĐU ngày 21/3/2017 của Đảng ủy Công ty Cổ phần đường sắt Nghĩa Bình  về việc Tổ chức Tháng công nhân năm 2017;
Trong 2 ngày 28/4 và ngày 09/5/2017 Công đoàn Công ty Cổ phần đường sắt Nghĩa Bình đã phối hợp cùng chuyên môn tổ chức phát động ra quân hưởng ứng Chương trình hành động Tháng công nhân và Tháng ATVSLĐ; với phương châm hành động để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” và “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp” tại các đơn vị Đội QLXD cầu đường Đức Phổ, Bồng Sơn, thuộc Công ty Cổ phần ĐS Nghĩa Bình. 
 

 
   Tại Đức Phổ đến dự buổi Lễ phát động có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy; HĐQT; Ban Giám đốc công ty và các đồng chí lãnh đạo phòng Ban nghiệp vụ công ty, cùng với trên 60 CB công đoàn, đoàn viên và NLĐ.
Tháng Công nhân năm nay là lần đầu tiên tổ chức cùng với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động theo Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ (tháng 5/2017); Công đoàn công ty tập trung vào những nội dung như: phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện đúng chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của CNVCLĐ; giải quyết các kiến nghị tại Hội nghị người lao động, đặc biệt là những vấn đề bức xúc, cấp bách của đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ; Đề xuất với chuyên môn có biện pháp tiếp tục nâng cao điều kiện làm việc cho người lao động, sửa chữa các nơi người lao động làm việc bị xuống cấp. Quan tâm cải thiện, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các cơ sở, thiết bị phục vụ đời sống tinh thần, văn hóa thể thao cho người lao động; đồng thời phối hợp với người sử dụng lao động cải thiện điều kiện lao động, giảm ô nhiễm môi trường lao động; hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chăm sóc sức khỏe người lao động; tổ chức tập huấn về an toàn, vệ sinh lao động, qua đó đẩy mạnh phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp” và xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc; 
   Dịp này Giám đốc và Công đoàn công ty đã thăm hỏi động viên cho 20 trường hợp là người lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, bị TNLĐ, bệnh hiểm nghèo… với số tiền trên 30 triệu đồng; Rà soát trang bị 3 bình lọc nước sạch cho các tổ chắn, khảo sát khoan giếng Cung cầu đường Mộ Đức có nguồn nước không đảm bảo vệ sinh; Hỗ trợ tổ chức Lễ phát động và các hoạt động VHTT dịp 30/4, 1/5 với số tiền trên 20 triệu đồng; Tổ chức huấn luyện công tác ATVSLĐ cho 100% CNLĐ và được cấp giấy chứng nhận; Quan trắc môi trường lao đông và lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động; mặt khác với tinh thần nhân đạo, công nhân lao động công ty đã tình nguyện hiến máu 6 người do địa phương phát động;
   Thông qua buổi phát động và chương trình hành động Tháng Công nhân-Tháng ATVSLĐ đã tạo nên sự đồng thuận trong nhận thức và hành động, sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong công ty về “Tháng công nhân”. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, yên tâm gắn bó với đơn vị trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, tăng thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của công ty trong mô hình tổ chức mới.
 
                                                                                                                                                       Thanh Sơn
 
Tin tức về công ty khác