Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình tổ chức huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động năm 2017 Untitled DocumentGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ; Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp ngành Đường sắt Việt Nam, của UBND hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có đường sắt đi qua, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty bằng tất cả trái tim, khối óc; bằng ý chí nghị lực với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những điều kỳ diệu. Ghi nhận những cống hiến của CBCNV - NLĐ Công ty trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới năm 1996, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 


Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình tổ chức huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động năm 2017

Từ ngày 01/03 đến ngày 09/03/2017, Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình đã phối hợp với Phân hiệu Cao đẳng nghề Đường sắt Đà Nẵng tổ chức các Lớp huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động năm 2017 cho 520 CBCNV thuộc các đối tượng từ nhóm 1 đến nhóm 6, tại các khu vực: Quảng Ngãi, Đức Phổ, Bồng Sơn, Diêu Trì và Quy Nhơn.
 
    Thực hiện chương trình, kế hoạch huấn luyện  An toàn, vệ sinh lao động năm 2017 của Công ty; theo quy định Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 của Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày 25/06/2015 và các quy định của pháp luật có liên quan, từ ngày  01/03 đến ngày 09/03/2017, Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình đã phối hợp với Phân hiệu Cao đẳng nghề Đường sắt Đà Nẵng tổ chức các Lớp huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động năm 2017 cho 520 CBCNV thuộc các đối tượng từ nhóm 1 đến nhóm 6, tại các khu vực: Quảng Ngãi, Đức Phổ, Bồng Sơn, Diêu Trì và Quy Nhơn.
 

 
    Tại các buổi huấn luyện, các học viên đã nghiêm túc học tập, nghiên cứu và  được các giảng viên truyền đạt, giải thích, hướng dẫn cụ thể những vấn đề chưa rõ về  những kiến thức cơ bản về Luật An toàn, vệ sinh lao động và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, đặc biệt nhấn mạnh đến những nội dung điều chỉnh, bổ sung, đổi mới và chi tiết hóa các vấn đề chuyên sâu; các chế độ chính sách đối với người lao động, hướng dẫn xây dựng kế hoạch An toàn, vệ sinh lao động; nghĩa vụ và quyền của người sử dụng lao động, người lao động; văn hóa trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, sử dụng, vận hành an toàn các thiết bị áp lực trong đường sắt. 
    Qua đó, các học viên được nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành luật, các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế nội bộ về An toàn, vệ sinh lao động. Cuối các khóa huấn luyện, học viên tham gia làm bài kiểm tra đánh giá chất lượng, đồng thời làm cơ sở công nhận kết quả huấn luyện và cấp chứng nhận An toàn, vệ sinh lao động./.
                                                                                                                                   Hồ Minh An
Tin tức về công ty khác