Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình đã tổ chức Hội nghị trực tuyến thực hiện “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Untitled DocumentGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ; Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp ngành Đường sắt Việt Nam, của UBND hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có đường sắt đi qua, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty bằng tất cả trái tim, khối óc; bằng ý chí nghị lực với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những điều kỳ diệu. Ghi nhận những cống hiến của CBCNV - NLĐ Công ty trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới năm 1996, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 


Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình đã tổ chức Hội nghị trực tuyến thực hiện “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

“Ngày pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” hay gọi ngắn gọi là Ngày pháp luật là một ngày kỷ niệm tại Việt Nam vào ngày 09/11 hàng năm, bắt đầu từ năm 2013, ngày pháp luật được quy định cụ thể trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam.
       Thực hiện Công văn số 2977/ĐS-KSNB ngày 28/9/2016 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”  và kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nội quy, quy chế nội bộ năm 2016.
       Ngày 09/11/2016, Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình đã tổ chức Hội nghị trực tuyến thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và  tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nội quy, quy chế nội bộ. Nhằm mục đích tiếp tục nâng cao năng lực xây dựng, nhận thức, hiểu biết và tạo sự chuyển biên mạnh mẽ trong việc chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế nội bộ; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân cho CBNV-NLĐ trong toàn Công ty. 
Tham dự  Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Phó giám đốc công ty, Trưởng tiêu Ban tuyên truyền, chủ trì Hội nghị; đồng chí Trần Thanh Sơn – Chủ tịch Công đoàn công ty; cùng với các đồng chí trong Tiểu ban tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nội quy, quy chế nội bộ và các thành phần đại diện CBNV-NLĐ được triệu tập ở năm điểm truyền hình trực tuyến Quy Nhơn, Diêu Trì, Bồng Sơn, Đức Phổ, Quảng Ngãi.
Hội nghị đã phát động thực hiện “Ngày pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” hay gọi ngắn gọi là Ngày pháp luật là một ngày kỷ niệm tại Việt Nam vào ngày 09/11 hàng năm, bắt đầu từ năm 2013, ngày pháp luật được quy định cụ thể trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam. Đây là ngày trong năm để khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tại Việt Nam và thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền. Ngày 09/11 chính là ngày bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được ban hành nên Việt Nam lấy đó làm Ngày Pháp luật.
         Về cơ sở pháp lý, ngày pháp luật được quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Vào ngày 08/11/2013, tại Hà Nội, Hội đồng phổ biến giáo dục trung ương và Bộ Tư pháp tổ chức Lễ Công bố Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và do đích thân Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng chính thức công bố.
        Trên thế giới có khoảng 40 quốc gia có Ngày Pháp luật, còn ở Việt Nam, ý tưởng tổ chức Ngày Pháp luật bắt nguồn từ sáng kiến của các địa phương, từ các tỉnh Hà Tây, Long An, Tiền Giang… Ban đầu, ngày này chỉ được tổ chức trong các cơ quan, đơn vị cho cán bộ, công chức, viên chức như một ngày sinh hoạt pháp luật tập trung, để họ được phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới được ban hành trong lĩnh vực quản lý, hoạt động của mình, từ năm 2010, mô hình Ngày Pháp luật đã được lan tỏa ra hầu hết các Bộ, các ngành và tất cả 63 tỉnh, thành.
Cũng tại Hội nghị các CBNV-NLĐ  còn được phổ biến: Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP; Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015; Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Nghị định 46/2016/NĐ-CP  về quy đinh xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo thông đường bộ, đường sắt và trả lời các câu hỏi liên quan tới quyền lợi CBNV-NLĐ.
Một số hình ảnh trong Hội Nghị: 
 

                                                                                                                          Hồ Minh An
 
Tin tức về công ty khác